White

Nickerson Ellis House

c. 1882

contributing

Albert Gaedke House

c. 1887

contributing


c. 1926

contributingdemolished

The Parsonage

c. 1896

contributing

1922

contributing